Η ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), είτε τηλεφωνικά και εφόσον δεν έχει ακόμα εκτελεστεί η παραγγελία(δηλαδή δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο-απόδειξη & δελτίο αποστολής).

Σε περίπτωση που το προϊόν έχει παραδοθεί στην μεταφορική η έχει αποσταλεί προς παράδοση ο πελάτης δεν μπορεί να γίνει ακύρωση της  παραγγελίας.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει υποχρεωτικά να παραλάβει την παραγγελία του και εν συνεχεία να ακολουθήσει την διαδικασία επιστροφής.

Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, αδιαφορίας παραλαβής της παραγγελίας ή όμοιας κακόβουλης πράξης από την πλευρά του αγοραστή, ο αγοραστής υποχρεούται να καταθέσει τα έξοδα αποστολής.