οροι χρησησ

Η ιστοσελίδα www.dorografi.gr αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας ΚΟΛΛΙΑ Β. ΧΡΥΣΟΥΛΑ με διακριτικό τίτλο “Δωρογραφή”. 

Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου των πληροφοριών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.dorografi.gr (εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, επωνυμίες, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, κείμενα, διαδικτυακές υπηρεσίες, στοιχεία συναλλαγών, φωτογραφικό υλικό προϊόντων, φωτογραφίες του καταστήματος, γραφικά στοιχεία, σχέδια, εικόνες, κλπ.) ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σε αυτή και στους δικαιούχους της, ενώ προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής & βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.dorografi.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

Ευθύνη Εταιρείας

Η εταιρεία ΚΟΛΛΙΑ Β. ΧΡΥΣΟΥΛΑ δεν φέρει ευθύνη έναντι των χρηστών της ιστοσελίδας για λάθη που μπορεί να προκύψουν κατά την εισαγωγή των δεδομένων στη δημιουργία της παραγγελίας από τον χρήστη, καθώς και για τυχόν λάθη στα χαρακτηριστικά ή τις τιμές των προϊόντων. Επίσης η εταιρεία ΚΟΛΛΙΑ Β. ΧΡΥΣΟΥΛΑ  δεν ευθύνεται ούτε φέρει υποχρέωση αποζημίωσης για τεχνικά λάθη που μπορεί να προκύψουν από το διαδίκτυο και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη.

Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία ή βλάβη ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που έχει χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο ή ήχου του περιεχομένου του, η Εταιρεία ΚΟΛΛΙΑ Β. ΧΡΥΣΟΥΛΑ   δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Ευθύνη Χρήστη

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η διανομή, η διάδοση και γενικότερα η χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας www.dorografi.gr από τους επισκέπτες-χρήστες της για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από την προσωπική χρήση.
Η χρήση των πληροφοριών και των λοιπών υπηρεσιών και στοιχείων που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, με σκοπό εμπορικό, επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή άδεια της εταιρείας.

Εγγραφή / Λογαριασμός Μέλους

Τα προσωπικά δεδομένα που πιθανόν να δηλώσετε σε κάποιες σελίδες της ιστοσελίδας μας (όνομα, διεύθυνση, e-mail κ.τ.λ.) καταγράφονται σε αρχείο και επεξεργάζονται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Χρησιμοποιούνται δε, με σκοπό τη σωστή αποστολή προϊόντων, την επικοινωνία με το χρήστη/πελάτη και την αποστολή ενημερωτικού υλικού (newsletter).
Τα μέλη έχουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων του Ελληνικού και Διεθνούς δικαίου όπως και των κανόνων περί ηθικής τάξης. Η συμπλήρωση των βασικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής είναι απαραίτητη για την αποδοχή ενός μέλους.

Η εταιρεία «ΚΟΛΛΙΑ Β. ΧΡΥΣΟΥΛΑ…» έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και στους ανωτέρω όρους χωρίς προειδοποίηση.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας από οποιοδήποτε χρήστη, αποτελεί αυτομάτως αποδοχή των όρων χρήσεων που αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας και τους οποίους όρους  ο χρήστης έχει διαβάσει και κατανοήσει προσεκτικά.